Coaching i Praktiken

Coaching hos CreEra hjälper dig att få goda resultat oavsett om du vill skapa bättre relationer, kommunicera bättre, få ett mer harmoniskt liv eller bli en bättre chef/ledare och utveckla ditt företag. Då jag har en lång erfarenhet av att arbeta med coaching har jag utvecklat en arbetsmetod som hjälper dig att förändra det du önskar på djupet och som ger ett långvarigt och stabilt resultat. Min filosofi är att alla människor har svaren inom sig och som coach arbetar jag för att du ska finna dina egna svar och uppnå dina önskade mål.

Alla CreEras coachingtjänster börjar med en gratis coachingsession på 30 minuter för att du ska få lära känna mig och hur jag arbetar som coach. Jag hjälper dig att få en konkret och klar bild över din nuvarande situation och du beskriver det önskade läget för mig dvs. hur du vill att det ska vara och vilket resultat du önskar. Om det passar in i din speciella situation diskuterar vi även dina framtidsdrömmar och visioner. Därefter bestämmer vi hur vi ska göra för att få de resultat du vill ha, gör en handlingsplan, bestämmer delmål och mål. Vi bestämmer hur ofta vi ska träffas och hur många gånger som är aktuellt för jus dig. Varje träff är 60 minuter och du får uppgifter att arbeta med mellan gångerna. Du får verktyg av mig för att kunna fokusera på dina delmål/mål och vid varje samtal görs en uppföljning av dessa mål.

När du väljer coaching hos mig utforskar vi också vad som hindrat dig att uppnå dessa mål på egen hand och lägger en del kraft på att överbrygga det som vi ser har hindrat dig tidigare. Det kan vara att förändra beteendemönster och livsregler, omvandla negativt programmerade tankeprocesser eller annat som håller dig tillbaka. Till vår hjälp att göra detta arbete har vi samtalsmetodiken, olika övningar/coachverktyg, hemuppgifter, mental träning och visualiseringar. Min styrka som personlig coach är min känsla att fånga vad som sägs mellan raderna, min ärlighet, förmågan att lyfta fram det som är viktigt, ge positiv feedback och att även ge tid åt skratt och humor under sessionerna.

Som internationellt certifierad coach hos både ICF och ICC så följer jag de etiska regler och standards som fastlagts av coachingförbunden och givetvis gäller fullständig sekretess.