Chef / LedarCoaching

Vad tänker du på när du hör chefs- eller ledarskapscoaching? Vad skulle du vilja arbeta med för att optimera ditt ledarskap och plocka fram dina dolda potentialer? I chefscoaching presenterar du vad du har behov av att arbeta med. Vi arbetar fram ett skräddarsytt utvecklingsprogram för dig. Du kan vara säker på att jag kommer att visa dig på dina styrkor, utmana dig att gå utanför ramarna och pröva nya sätt att handskas med vardagen.

  • Vill du bli en bättre chef och ledare?
  • Vill Du öka effektiviteten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och kommunikativt ledarskap?
  • Vill du utveckla ditt företag och nå ökad framgång?
  • Vill Du få medarbetarna att växa, ta eget ansvar och skapa resultat?
  • Är du ny i din ledarroll och/eller vill utveckla ditt ledarskap och nå ökad framgång?
  • Behöver du hitta nya förhållningssätt till arbetet och livet i stort för att skapa bättre balans?

Att kunna leda sig själv är en bra utgångspunkt för att kunna leda andra. Genom att du utvecklar dig själv i ditt ledarskap kommer du att bidra till andras utveckling. I chefsrollen är du ofta ensam. Att ha en samtalspartner som du känner förtroende för är nödvändigt. En regelbunden, avtalad och begränsad tid där du får möjlighet att skapa förutsättningarna för reflektion och självinsikt, få inspiration och vägledning i verktyg, metoder och modeller, diskutera ledarskapslära, utveckla egna svar och alternativa vägar för din personliga utveckling och roll som chef. Den bästa källan till personlig utveckling är du själv. Med rätt chefscoaching öppnar sig nya möjligheter för dig som ledare och människa, chefscoachen kan öppna dessa dörrar…

Vi är alla olika som ledare. Chefs- och ledarcoaching gör det möjligt för dig att utveckla och förfina din personliga ledarstil. Genom coachingen får du en större medvetenhet och insikt om dig själv som människa och ledare. Chefscoaching syftar till att du ska öka medvetenheten om vem du är, vad du vill (både kortsiktigt och på längre sikt) och hur du ska uppnå det. Du kanske vill förbättra planering, strategier, kreativitet eller relationer i arbetet. Oavsett vad som är aktuellt för dig kommer dina insikter om dig själv och andra människor fördjupas. Du får nya perspektiv och infallsvinklar som är positivt vid framtida beslutsfattande. Detta ger dig en större inre säkerhet och bekvämlighet. Samtidigt kommer du naturligtvis lära dig att själv ha ett mer coachande förhållningssätt till dina medarbetare. Här är några exempel på områden vi kan arbeta med:

  • Utforskning av (dolda) resurser och möjligheter
  • Hur kommunicerar du och vad kan förbättras
  • Konflikthantering dvs. hur jag blir bättre på att hantera tankar och känslor som väcker motstridiga känslor inom mig. Detta är en viktig del av utvecklingen då det hjälper dig att hantera konflikter i arbetet och kunna coacha medarbetare.
  • Din roll som chef och ledare. Vad betyder det att vara personlig i sin roll som ledare och var går gränsen för att bli alltför privat?

Om du är företagare eller chef/ledare med ansvar för en grupp är det min önskan att komma in och ge lite inspiration till dig och ditt team. Jag ser mig själv som en katalysator för att få fart på de teamskapande processerna. Glädje och stolthet i ett team är förknippat med hur väl teamet fungerar och vad det presterar. Grundprincipen för teamarbete är att den samlade prestationen överskrider summan av de individuella prestationerna. När ett team fungerar dåligt eller underpresterar beror detta på att samarbetet inte fungerar. Fokus ligger på annat än de gemensamma målen. Teamcoaching syftar till att väcka teamets potential och hitta gemensamma målbilder. På vägen hanteras de hinder som finns med att fokusera på lösningar som flyttar teamet mot ett gemensamt mål. Klassiska gruppsituationer när teamcoaching är ett bra verktyg är i en förändringsprocess när en ny okänd och för många kanske skrämmande verklighet skall implementeras. Då gäller det att ta teamet in i den nya situationen och hitta drivkrafterna att kunna prestera i den nya situationen.

Medarbetarprogram

För att ett företag ska vara väl fungerande krävs medarbetare som är engagerade, välmående och har balans i livet. Programmet kan därför även gälla medarbetare som behöver mer stöd i yrkesrollen och vill hämta ny motivation och engagemang. Med coaching får medarbetaren möjlighet att hitta sina styrkor, arbeta med nå uppsatta mål, lära sig prioritera rätt, reflektera över vardagen och förebygga stressrelaterade problem. Coaching för företag kan vara individuella samtal för medarbetaren men det kan även vara föredrag eller förläsning i grupp. Kontakta CreEra för ett kostnadsfritt samtal så arbetar vi tillsammans fram den form som passar dig, dina medarbetare och ditt företag.